Kriza e gjatë e ndërtimeve në Itali

Në Itali kriza e ndërtimeve është një problem serioz. Strategjia për rindërtimin e 2020-2022 po diskutohet në këto ditë – nënënë të ashtuquajturin Plani Colao, por është e qartë se në një situatë të stanjacionit të konsumit, lëvizjes së ulët të njerëzve, ekziston i gjithë sektori i ndërtimeve jo-rezidenciale kush vuan shumë. Ndërsa shumë rinovime të banesave janë shtyrë dhe ndërtimi i shtëpive të reja është ndalur. Sektori me numrin më të madh të ndërmarrjeve që menaxhohen nga shqiptarët në Itali është ai i industrisë së ndërtimit. Numrat e vitit të kaluar nuk janë ende në dispozicion, por 19.511 aktivitete nga 31.773 ndërmarrje totale shqiptare, në fund të vitit 2018 kanë të bëjnë me ndërmarrjet shqiptare të hapura në Itali në sektorin e specializuar të ndërtimeve, ndërsa 2,979 aktivitete operuan në sektorin e ndërtimit më përgjithësisht. Me pak fjalë, ndërmarrjet në sektorin e ndërtimeve përfaqësojnë pothuajse 72% të aktiviteteve shqiptare në Itali. Themeluesit sot janë shumë të hutuar nga rritja e kostove të parashikuara edhe në vendet e ndërtimit për kanalizime dhe hapësira. Por ajo që shqetëson më shumë është mungesa e një plani për rinisjen e sektorit italian të ndërtimit. Disa sipërmarrës janë duke vendosur nëse do të qëndrojnë këtu ose të shkojnë për të punuar në Mbretërinë e Bashkuar, ku Këshilli i Udhëheqjes së Ndërtimit (CLC), organi që bashkon drejtuesit e industrisë për të zbatuar politikat ekonomike industriale në marrëveshje me qeverinë, ka botoi Planin e Rimëkëmbjes së Industrisë, planin për rifillimin e sektorit të ndërtimit. Shtë një dosje shumë interesante, ajo angleze, e cila ndihmon sipërmarrësit shqiptarë në ndërtim që operojnë në vende të ndryshme evropiane dhe jo-evropiane, për të kuptuar se çfarë lloj analize na duhej të reflektonim se çfarë të bënim dhe çfarë duhet të presim për të ardhmen.

Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti Kombëtar i Statistikave në Angli, del në pah.

  • aktiviteti i ndërtimit në Mbretërinë e Bashkuar pësoi një rënie prej 2.6% në tremujorin e parë të vitit 2020, me një rënie prej 5.9% vetëm në mars;
  • në prill, 47% e kompanive të këshilluara thanë që kishin zvogëluar biznesin e tyre deri në 80% të vëllimeve të mëparshme. Në veçanti, rreth 91% e vendeve të ndërtimit u arrestuan në prill;
  • i gjithë sektori i ndërtimit do të pësojë një rënie të qarkullimit prej 25% në vitin 2020, ndërsa shitja e mallrave dhe shërbimeve është ulur me 6.7% në krahasim me tremujorin e fundit të 2019;
  • sektorët më të prekur janë banesat private (rënie prej 42%), ndërtimi tregtar (36%) dhe mirëmbajtja e pasurive të zakonshme dhe të jashtëzakonshme (35%).

 

Nga pikëpamja e ndikimit të përgjithshëm të krizës në modelet e punës në sektorin e ndërtimtarisë, raporti anglez vlerëson një rritje të kostove dhe kohën e dorëzimit të shkaktuar nga konkurrueshmëria më e ulët e kompanive, më pak marzhe fitimi krahasuar me kostot më të larta të prodhimit dhe, në përgjithësi, një ulje e ndjeshme e investimeve. Përballë kësaj situate, CLC ka formuluar propozime konkrete të zhvilluara, madje përkohësisht, përgjatë tre linjave të veçanta të veprimit. Shkurt, një plan strategjik që ende nuk është imagjinuar në Itali. Le të shohim se nga ajo përbëhet

  1. Rinisni
  2. Rivendosni
  3. Reinvent.

Rinisja: zvogëlimi i mbeturinave dhe disekonomive dhe futja e instrumenteve ligjore fleksibile dhe të virtytshme Rifillo, fillo përsëri. Në fazën e parë, e cila zë një horizont kohor prej 3 muajsh, sistemi i prodhimit pritet të riaktivizohet përmes rifillimit të të gjitha punimeve dhe projekteve të pezulluara për shkak të përhapjes së epidemisë; në këtë këndvështrim, do të jetë e nevojshme të përqendrohen përpjekjet për t’u përpjekur për të maksimizuar punësimin në sektor (mbi 2.3 milion punonjës në mars 2020) dhe për të zvogëluar mbeturinat dhe disekonomitë që shpërqendrojnë burimet e rëndësishme për qëllime të tjera. Ajo meriton të nënvizohet se si, sipas CLC angleze, forma më e madhe e “mbeturinave” në sektorin e ndërtimit përfaqësohet nga konflikti midis kompanive të ndërtimit dhe urdhrave dhe brenda zinxhirit të prodhimit.

Kalimi në një model bashkëpunues, gjithashtu përmes futjes së instrumenteve ligjore specifike fleksibile dhe të virtytshme, të afta për të zvogëluar mosmarrëveshjet dhe krijimin e vlerës së shtuar për palët e përfshira, si në rastin e FAC-1 (ne folëm për të në artikullin në dispozicion në lidhjen vijuese), shihet si një nga zgjidhjet më efektive për problemin, i përshtatshëm për krijimin e përfitimeve për të gjithë sektorin. Plani anglez gjithashtu parashikon masa konkrete për të inkurajuar rifillimin, siç janë miratimi i masave të veçanta të sigurisë në vendet e ndërtimit, zgjatja e orarit të punës në vendet dhe afatet për dërgesat dhe projektet, në mënyrë që kualifikimet nuk e humbin vlefshmërinë e tyre për shkak të pasojave të urgjencës shëndetësore, thjeshtimit të proceseve të pagesave të punëtorëve dhe furnitorëve, për të garantuar një burim të ardhurash dhe një fluks të vazhdueshëm parash.

Reset. Faza e dytë, e cila zë një horizont kohor duke filluar nga muaji i tretë dhe deri në vitin nga fillimi i programit, bazohet në stimulimin e kërkesës, rritjen e produktivitetit të sektorit dhe forcimin e kapacitetit të të gjithë zinxhirit të furnizimit. Me qëllim të rimëkëmbjes ekonomike, roli themelor i infrastrukturave strategjike njihet, të tilla si vepra të afta, nga rëndësia sociale dhe ekonomike, të drejtimit të të gjithë sektorit të ndërtimit. Kjo fazë gjithashtu përfshin aktivitete të rëndësishme anësore si reforma e sistemit të aftësimit dhe kualifikimit të operatorëve (një temë e njohur edhe në Itali, mendoni për debatin për kualifikimin profesional të ekspertit BIM), zhvillimin e qasjeve të reja në botën e punës përmes investimeve të synuara në teknologjitë dixhitale dhe reformën e TVSH-së, për të cilën kërkohet vonesa

Reinvent. Faza e tretë, e planifikuar gjatë vitit të dytë nga fillimi i programit, është më drastik dhe, pra, ambicioz. Qëllimi është të mbështesim rritjen ekonomike duke zbatuar një transformim të sektorit industrial, në mënyrë që të krijojmë vlerë të shtuar për përbërësit e ndryshëm, përmes zhvillimit të modeleve të bashkëpunimit dhe partneritetit, të afta për të krijuar një mjedis pune efikas dhe të qëndrueshëm.

Flitet për “industri elastike”, e kuptuar si eko-qëndrueshmëria e pasurive të patundshme, vëmendja ndaj nevojave sociale (si në rastin e nevojave të strehimit edhe për sektorët më të dobët të popullatës), siguri më të madhe në punë dhe modernizim të strukturave publike.Bindja e Komitetit Britanik të Punës së Ndërtimit është se kjo fazë mund të arrihet vetëm përmes përmirësimit të sistemit të prokurimit në sektorë si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat.Si përfundim, edhe një herë sistemi anglez dëshmon të jetë në pararojë për të përballuar krizën, duke parë përmbajtjen. Dhe ky projekt udhëzues është një shembull interesant për t’u imituar në Itali por edhe në Shqipëri.

.