Punimet për zgjerimin e rrugës, sjellin probleme në qarkullimin e automjeteve. ” Shëtitoja e Palmave”

Punimet për zgjerimin e rrugës, sjellin probleme në qarkullimin e automjeteve.
” Shëtitoja e Palmave”

Ndërsa në krahun paralel të rrugës të fortët çajnë ndalesat e firmës që kryen punimet.
Investime të tilla si ai i përmirësimit të rrugës së unazës së qytetit Janë të mirëpritura,por,duhet menduar edhe për efektet dhe ndikimi që kanë jo vetëm për pjesën ku investohet por edhe në tërësi. Drejtuesit e mjeteve në pjesën e bulevardit shëtitorja e palmave në këto temperatura duhet te mendohen para se të nisen për në destinacionin e tyre. Dhe këto punime po krijojnë probleme që tani kur nuk ka shtim të mjeteve.Por,si do të shkojnë punët kur të shtohet dhe numri i mjeteve me ardhjen e emigrantëve në ditët në vijim?