KOSOVE/ DARDANI Sa i përket pagave të mësimdhënësve, sipas këtij institucionit EdGuard del se mësimdhënësit e shkollave të mesme të larta do kenë pagën 696 euro, mësimdhënësit e shkolave fillore dhe të mesme të ulta 672 euro, ndërsa mësimdhënësit e institucioneve parashkollore 624 euro. Drejtorët e shkollave të mesme do […]