Paga, sa pritet të jenë pagat e arsimit .

KOSOVE/ DARDANI

Sa i përket pagave të mësimdhënësve, sipas këtij institucionit EdGuard del se mësimdhënësit e shkollave të mesme të larta do kenë pagën 696 euro, mësimdhënësit e shkolave fillore dhe të mesme të ulta 672 euro, ndërsa mësimdhënësit e institucioneve parashkollore 624 euro.

Drejtorët e shkollave të mesme do të kenë pagën 768 euro, drejtorët e shkollave fillore dhe të mesmte të ulta do të kenë 744 euro, drejtorët e institucioneve parashkollore 672 euro.

Burimi i Lajmit Portali  www.njeshi.com