Sot bëri betimin, Kryetaria dhe anëtarët e Këshillit Bashkiak.

Lushnjes i formohet dhe ligjërohet këshilli bashkiak

Në mbledhjen e parë të këshillit bashkiak Lushnje ishin të pranishëm prefekti i qarkut deputetët dhe drejtuesi politik i qarkut Fier të PS
Këshilli Bashkiak Lushnje përbëhet nga 41 anetarë
24 PS, 7 BF, 4PD, 2 PSD, 1 PR, 1 PLL, 1 PDIU, 1 PAA
Kryetar Këshilli me 30 vota nga 39 u zgjodh Erjet Dhima.
Nënkryetarë u propozuan 3 persona të cilët pas votimit mbetën dy.
PS Merjeme Dervishi
BF Alvin Gjata
PD Kozeta Guçe
Pas votimit nenkryetare u zgjodhen Merjeme Mervishi e PS me 34 vota dhe Kozeta Guçe me 25 vota ndërsa Alvin Gjata mori 14 vota
Pas ngjedhjes së 2 nënkryetareve Znj. Eriselda Sefa kreu dhe betimin duke marë detyrën si kryetar për 4 vitet në drejtimin e Bashkisë Lushnje.