Vijojnë takimet e ngjeshura ne Kandidatit te Koalicionit opozitar “Shtëpia e lirisë” Elton Bano. Problemet e bujqësisë Jane në plan të parë në diskutimet me fermeret Myzeqare. Çmimet e larta te papermallueshme , mungesa e tregut për produktet bujqësore e Kane futur ne krizë bujqësinë sot. Në planin tonë afat […]