Dhunohet vepra artistike Buallica.

Buallica,vepra e skultorit të shquar Lushnjar Maksim Bushi, edhe pse ndër veprat e pakta të ekspozuara ka rënë prehë e vandalizmit.

.

Fytyra e djaloshit mbi Buallicë është spërkatur me spray të bardhë.

Dhunimi i kësaj embleme të qytetit,tash më  duhet të kthehet si një thirrje qytetarëve për ti ruajtur këto vepra të rralla.