Sjelljet e ndaluara të zyrtarëve në një veprimtari publike, shtetërore?

A e dini se cilat janë disa nga sjelljet e ndaluaraqe nuk duhet te kryejne të zyrtarët në një

veprimtari publike të organizuar nga institucionet shtetërore?

KQZ ka publikuar këtë broshurë të thjështë.