Sondazh i kryer në faqen e Bashkisë Lushnje

Në webfaqen e Bashkisë Lushnje është zhvilluar  një anketë ku kërkohet

mendimi i qytetarëve se ku duhet të shkojnë më shumë investimet e Bashkisë Lushnjë .

1-Në Infrastrukturë

2-Në Bujqësi

3-Në Turizëm

Numri total i votuesve deri në këtë moment  është: 224

Dhe si vend bujqësor që jemi , rezultati i deritanishëm  nuk është ne favor të bujësisë ,por është si më poshtë:

Në  infrastrukturë   (49%, 109 Vota)  Ne turizem( 36% 81 vota)  Ne bujqesi (15 % 34 vota)