Vizitorë të huaj në Radio Lushnja

Migen Avdullaj është një djalë nga Lushnja. Ai si guidë kombëtare turistike i liçensuar për turistët anglishtfolës ,është i vetmi që gjen mundësinë dhe ndalon me turistët në qytet. Një nga vëndet ku ai ndalon pasi i ka qerasur me byrekët e qytetit tonë,është edhe vizita në studion e radios ,ku ai gjimonë ka gjetur veten dhe pasionin e tij për mikrofonin. Këtë rradhë patëm kënaqësinë të vizitonin turistë nga Wellsi, Anglia, Japonia, Portugalia dhe USA.
Pushteti vendor ,biznese,apo individë që kanë interes për zhvillim në fushën e turizmit, duhet të bashkêpunojnë me djem të tillë si Migeni që qyteti i Lushnjes dhe zonat përreth të kenë në të ardhmen përfitime nga turizmi

.