Parku Kombëtar Divjakë Karavasta- Tek qendra e vizitorëve nuk kapin valët.

One & Vodafone mburren se kanë mbulim me sinjal nga Vermoshi në Konispol .

Por në këtë vend që e sheh me turistë të huaj e vendas në çdo stinë nuk ka pikë vale.

Nga të dyja kompanitë që ofrojnë shërbim në Shqipëri.

Vizitorët shpesh   i kërkojnë personelit kodin wireles për të kryer ndonjë telefonatë nëpërmjet linjes së tyre në internet.

Ky veprim shpesh herë u  sjell shkëputeje dhe ngarkesë të rrjetit të tyre të punës.

Shpresojmë që kompanitë të reagojne duke sjellë shërbimin në këtë zonë të  mrekullueshme,

me  bukuri natyrale të pa lënduar akoma nga dora grabitqare njerëzore , shume  te frekuentuar .

#onealbania #vodafonealbania

#ParkuKombëtarDivjakëKaravasta