Shqipëria vetëm me një flamur të kaltër .

Për t’u certifikuar një plazh me flamur të kaltër duhet të përmbushen 33 kritere, të panegociueshme, të cilat ndahen në katër kategori kryesore që kanë të bëjnë me Edukimin dhe Informacionin Mjedisor, me Cilësinë e Ujit, Menaxhimin mjedisor dhe Sigurinë e Shërbimet.

Referuar ,TRT Ballkan.