Itali ,Legalizim i shqiptarëve në të zezë, kamarjerë dhe fermerë.Si?

nga Florian Sinan Islamaj

Data 15 korrik eshte afati i fundit per dorezimin e kërkesave për amnisti në punë të paligjshme për qytetarët e jo-BE në Itali te cilet jane pa leje qëndrimi . Punëtorët dhe punëtorët vendas Shqiptarë duhet të kërkojnë amnisti të punëdhënësve në mënyrë që të shmangin ndëshkimet e rënda për bizneset dhe veçanërisht për familjet që janë gjithmonë në vështirësi në këto çështje. Nuk është e thjeshtë të parashikosh se sa shtetas shqiptarë do të përfshihen në amnisti, por është e rëndësishme të dihet se çfarë duhet të bëhet.

Sektorët në fjalë

Punëdhënësit mund të punësojnë shtetas shqiptarë që nuk janë të klasifikuar në sektorin e bujqësisë, mbarështimit, blegtorisë, peshkimit, asistencës personale, punës shtëpiake.

Kërkesat për punëdhënësin

Për t’iu përmbajtur amnistisë, personi fizik, organ ose kompani duhet të zbatojë disa kërkesa. Keni të ardhura të tatueshme ose qarkullim që vijnë nga kthimi i fundit i taksës ose nga pasqyrat financiare të mëparshme jo më pak se 30 mijë euro në vit. Përndryshe nuk do të ketë fonde për të garantuar rregullimin e punëtorëve. Për personelin vendas shuma bie në 20 mijë euro nëse është për shembull një person i moshuar që duhet të rregullojë kujdestarin, ndërsa 27 mijë euro rritet nëse familja përbëhet nga më shumë njerëz që kanë nevojë për një shërbëtore.

 

Metoda e paraqitjes së kërkesës

Ky amnisti që do të zbulojë shumë punë të paligjshme u prezantua me të ashtuquajturin Dekret të Relaunch. Ministria e Brendshme italiane, disa ditë më parë nfori të gjitha udhëzimet për të hyrë në rregullimin. Aplikimet duhet të dorëzohen në bazë të amnistisë që duhet të bëhet: në INPS për punëtorët italianë dhe BE. Më në fund, në dyqanin e vetëm për emigracionin për qytetarët jo-BE, aplikimi për rregullimin e qëndrimit duhet të dorëzohet në selinë e policisë.

Pagesat dhe kodetAgjencia e të Ardhurave ka bërë të ditura kodet e taksave që duhet të tregohen në format F24 për të paguar biletat e hyrjes: 500 euro për punë të parregullt dhe 130 euro për punë shtëpiake. Një amnisti ka të bëjë me punëtorët e parregullt dhe prek si punëtorët italianë ashtu edhe ata të huaj. Kushton 500 euro për të mbuluar shpenzimet. Paratë e tjera duhet të shtohen për shumat e detyruara nga punëdhënësi në kompensim, kontribute dhe taksë.Amnistia e dytë ka të bëjë me ish-punëtorët e huaj në Itali, për shembull punëtorët shqiptarë që janë të papunë dhe ilegalisht banojnë, d.m.th pa leje qëndrimi të vlefshme. Kushton 130 euro për të mbuluar shpenzimet plus 30 euro të tjera për të paraqitur kërkesën në selinë e policisë. Punëtorët vendas dhe punëtorët e fermave duhet të nfitojnë për të bërë amnistinë në mënyrë që të korrigjojnë parregullsinë.