Puna: miliona të papunë pas mesit të gushtit

Nga Florian Sinan Islamaj .Puna: miliona të papunë pas mesit të gushtit,frikë edhe për shqiptarët e punësuar në ItaliShpresojmë që vlerësimet e Komisionit Evropian tëmos realizohen. Sepse do të kishte 1 milion e 200mijë italianë të papunë nga këtu deri në tetor.Tani ka një bllokadë pushimesh nga puna. Por nga17 gushti 2020 shumë kompani do të jenë nëgjendje të heqin qafe punonjësit e tepërt.Mijëra biznese të vogla dhe shumë të vogla nukjanë në gjendje të përballojnë sfidat e reja të tregutdhe do të detyrohen te shesin ose dhe te mbyllen.Kjo situatë do të prekte edhe mijëra familjeshqiptare që llogaritin pagat e të afërmve të tyre tëpunësuar në Itali në fabrika dhe ndërtime.Si gjithmonë, bizneset e vogla do të vuajnë ngapasojat e krizës ekonomike.Dhe këtë herë nuk ka më para për përfitime tëpapunësisë: në maj ministria Thesarit Italian kishtenjë vrimë prej 25.5 miliardë euro.Për të mbushur arkat e zbrazëta, ajo lëshoi ​​njëlidhje të re qeveritare 10-vjeçare dhe bërimarrëveshje me bankat për t’i shitur të gjitha.Në vend që të mendojë se si të mos lejojë qëbizneset të vdesin, Ministri i ekonimise Gualtieriështë duke punuar në projektin e ekonomisë papara kash, një Itali ku inkurajohen pagesa dixhitale.Për të zvogëluar qarkullimin e ‘parave të zeza‘.Dhe kjo shqetëson gjithashtu shumë punëtorë tëhuaj sepse jashtë orarit, shpesh paguhen me parakesh .Kompanitë italiane tani kanë një problem të borxhittë furnitorëve i cili është i madh.Shume qira për dyqane të papaguara, mallra tëpashitura dhe, mbi të gjitha, borxhe me autoritetettatimore që janë të pamundura për tu respektuar,raportohen gjithashtu në Milano.Shumë biznese janë të detyruara të pushojnëpunonjësit pa qenë në gjendje të paguajnë pagën eshkëputjes.Në rast falimentimi, punonjësit, përfshirë të huajt,mund të thirren në ligjin nr.297 / 1982 të përmendurnë nenin 2 dhe të artit Dl.gs n.80 / 1991. 1 dhe 2.Fondi TFR dhe garantimi i kredisë së punësparashikon që pagesa e këtyre kostove tëpërballohet nga Shteti Italian. Pagesa bëhetpërmes INPS-it teritorial.Kështu që është më mirë t’i lini pushimet nëse nëvendin e punes ka probleme.dhe më mirë shkoni të pyesni paraprakisht nesindakatat se çfarë duhet të bëni individualisht përtë rikuperuar të paktën TFR.