Konsulencë ,siguria dhe trajtimi i bimes .

Trajtimi i bimes me preparate te gjitha sipas listes se BE-se do te rrise cilesine dhe sigurine e produktit per konsumatorin.
Sigurimi i trajtimit te bimes dhe konsulenca e vazhdueshme qe ofron kompania Eli Eksport ne tegjitha fazat e zhvillimit jane nje garanci e shtuar e sigurimit te cilesise, sasise dhe tregut te kornishonit me nje cmim te mire cka siguron ekonomi te mire per fermerin dhe garanci te kontratave per kompanine perpunuese ne Gjermani!