Sygenta, NOA dhe AFC këshillojnë fermerët dhe aktorët e tjerë mbi sfidat ne bujqësi!

Bujqësia dhe sektoret e saj çdo ditë po marin vëmendje të shtuar nga biznesi apo individe me interes privat.
Ne kuadër të ofrimit të bashkepunimit mes aktorëve te çdo niveli me fokus rritjen e prodhimit, cilësisë dhe afrimit me tregun europian të produkteve Made in Albania, NOA organizoi një seminar në Lushnje në kuadrin e këshillimit bujqësor, i cili është një nga objektivat e NOA-s.

Pjese e seminarit ishin perfaqesues te kompanise lider Syngenta, te cilet prezantuan disa tema te rendesishme mbi trendin Europian te sektorit perimor dhe sherbimet agroteknike inovative. Ky seminar u mbeshtet nga projekti SRD qe implementohet nga kompania gjermane AFC.

 

 

Pjesemarresit ne takim fermere, specialiste te bujqesise, kompani te prodhimit te fidaneve si dhe operatore te exportit apo agroperpunimit ndane mes tyre experiencat e specialisteve te bujqesise ne disa zona te Greqise si dhe moren njohuri mbi perballjen e sfidave te sektorit qe shoqeron ekonomine boterore ne pergjithesi dhe ate Shqiptare ne veçanti.