Cfarë do te  ndodh me punëtorët e huaj sezonalë në Itali në këtë verë të çuditshme 2020? Kontrata sezonale ka të bëjë me aktivitetet e punës që kryhen në mënyrë ciklike, domethënë, në një periudhë specifike ose në disa periudha të vitit. Prandaj, tipari kryesor i kontratës me afat të […]

Në Itali kriza e ndërtimeve është një problem serioz. Strategjia për rindërtimin e 2020-2022 po diskutohet në këto ditë – nënënë të ashtuquajturin Plani Colao, por është e qartë se në një situatë të stanjacionit të konsumit, lëvizjes së ulët të njerëzve, ekziston i gjithë sektori i ndërtimeve jo-rezidenciale kush […]