Në Itali kriza e ndërtimeve është një problem serioz. Strategjia për rindërtimin e 2020-2022 po diskutohet në këto ditë – nënënë të ashtuquajturin Plani Colao, por është e qartë se në një situatë të stanjacionit të konsumit, lëvizjes së ulët të njerëzve, ekziston i gjithë sektori i ndërtimeve jo-rezidenciale kush […]

Nga Florian Sinan Islamaj .Puna: miliona të papunë pas mesit të gushtit,frikë edhe për shqiptarët e punësuar në ItaliShpresojmë që vlerësimet e Komisionit Evropian tëmos realizohen. Sepse do të kishte 1 milion e 200mijë italianë të papunë nga këtu deri në tetor.Tani ka një bllokadë pushimesh nga puna. Por nga17 […]